Uslovi korišćenja

Dobrodošli na The Babe Hotel!

Ovi uslovi opisuju pravila i propise za upotrebu veb stranice hotela Babe koja se nalazi na adresi http://vvv.thebabehotel.com.

Pristupanjem ovoj veb strani pretpostavljamo da prihvatate ove uslove i odredbe. Ne nastavljajte da koristite ovaj sajt ukoliko se ne slažete sa svim odredbama i uslovima navedenim na ovoj stranici.

Sledeća terminologija se odnosi na ove Uslove i odredbe, Izjavu o privatnosti i Obaveštenje o odricanju odgovornosti i sve ugovore: „Klijent“, „Vi“ i „Vaš“ odnosi se na vas, osobu koja se prijavljuje na ovu veb stranicu i u skladu sa uslovima i odredbama Kompanije. „Kompanija“, „Mi sami“, „Mi“, „Naši“ i „Mi“ odnosi se na našu Kompaniju. „Stranka“, „Stranke“ ili „Mi“ odnosi se i na Klijenta i na nas same. All terms refer to the offer, acceptance and consideration of payment necessary to undertake the process of our assistance to the Client in the most appropriate manner for the express purpose of meeting the Client’s needs in respect of provision of the Company’s stated services, in accordance with and subject to, prevailing law of Netherlands. Svaka upotreba gornje terminologije ili drugih reči u jednini, množini, pisanju velikih slova i / ili on / ona ili oni, uzimaju se kao zamenljive i stoga se odnose na istu.

Cene i valuta

‘Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD) Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. . Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

Cookies

Na ovom sajtu koristimo cookies (veb kolačiće). Pristupanjem ovom sajtu pristali ste da koristite kolačiće u skladu sa Politikom privatnosti hotela The Babe.

Većina interaktivnih veb lokacija koristi kolačiće kako bi nam omogućili da preuzmemo korisničke detalje za svaku posetu. Kolačiće koristi naša veb lokacija kako bi omogućila funkcionalnost određenih oblasti kako bi olakšala ljudima koji posećuju našu veb stranicu. Neki od naših povezanih partnera / oglašivača mogu takođe koristiti kolačiće.

Intelektualna svojina

Unless otherwise stated, The Babe Hotel and/or its licensors own the intellectual property rights for all material on The BaaAko nije drugačije naznačeno, hotel Babe i / ili njegovi davaoci licence poseduju prava intelektualne svojine za sav materijal u hotelu Babe.be Hotel. Sva prava intelektualnog vlasništva su zadržana. Ovom sajtu možete pristupiti za ličnu upotrebu podložno ograničenjima navedenim u sledećim uslovima.

Ne smete:

 • Objavljivati materijal sa ovog sajta
 • Prodavati, iznajmljivati ili licencirati materijal sa ovog sajta
 • Reproducirati, duplicirati i kopirati materijal sa ovog sajta
 • Redistribuirati sadržaj sa ovog sajta

Delovi ove veb stranice pružaju mogućnost korisnicima da postavljaju i razmenjuju mišljenja i informacije u određenim oblastima veb stranice. The Babe Hotel ne filtrira, uređuje, objavljuje ili pregledava komentare pre njihovog prisustva na veb lokaciji. Komentari ne odražavaju stavove i mišljenja hotela The Babe, njegovih agenata i / ili povezanih lica. Komentari odražavaju stavove i mišljenja osobe koja objavljuje svoje stavove i mišljenja. U meri u kojoj je to dozvoljeno važećim zakonima, hotel The Babe neće biti odgovoran za komentare niti za bilo kakvu odgovornost, štetu ili troškove prouzrokovane i / ili pretrpljene kao rezultat bilo koje upotrebe i / ili objavljivanja i / ili pojavljivanja komentara. na ovoj veb stranici.

Hotel The Babe zadržava pravo da nadgleda sve komentare i uklanja sve komentare koji se mogu smatrati neprikladnim, uvredljivim ili uzrokuju kršenje ovih Uslova i odredbi.

Garantujete i zastupate sledeće:

 • Imate pravo da komentare objavite na našoj veb stranici i imate sve potrebne licence i saglasnosti za to;
 • Komentari ne narušavaju nijedno pravo intelektualne svojine, uključujući bez ograničenja autorska prava, patent ili zaštitni znak bilo koje treće strane;
 • Komentari ne sadrže klevetnički, klevetnički, uvredljivi, nepristojni ili na bilo koji drugi način nezakonit materijal koji predstavlja narušavanje privatnosti
 • Komentari se neće koristiti za traženje ili promociju poslovanja ili običaja ili predstavljanje komercijalnih aktivnosti ili nezakonitih aktivnosti.

Ovim dodeljujete hotelu The Babe neekskluzivnu licencu za upotrebu, reprodukciju, uređivanje i ovlašćenje drugih da koriste, reprodukuju i uređuju bilo koji vaš komentar u bilo kojem obliku, formatu ili mediju.

Hiperveza do našeg Sadržaja

Sledeće organizacije mogu se povezati na našu veb stranicu bez prethodnog pismenog odobrenja:

 • Vladine agencije;
 • Pretraživači;
 • Novinske organizacije;
 • Distributeri online direktorija mogu se povezivati sa našom veb lokacijom na isti način kao i hiperveze do veb lokacija drugih preduzeća sa liste; i
 • Akreditovana preduzeća širom sistema, osim prikupljanja neprofitnih organizacija, dobrotvornih tržnih centara i dobrotvornih grupa za prikupljanje sredstava koje možda neće imati hipervezu do naše veb lokacije.

Ove organizacije mogu da vode do naše početne stranice, publikacija ili drugih informacija o veb lokaciji pod uslovom da je veza: (a) ni na koji način ne obmanjuje; (b) ne podrazumeva lažno sponzorstvo, odobravanje ili odobrenje povezivačke strane i njenih proizvoda i / ili usluga; i (c) uklapa se u kontekst stranice sa koje se povezuje.

Možemo razmotriti i odobriti druge zahteve za povezivanje sledećih vrsta organizacija:

 • opštepoznati izvori potrošačkih i / ili poslovnih informacija;
 • Online sajtovi povezani sa lokalnim zajednicama;
 • udruženja ili druge grupe koje predstavljaju dobrotvorne organizacije;
 • distributeri imenika na mreži;
 • internet portali;
 • računovodstvene, advokatske i konsultantske firme; i
 • obrazovne ustanove i trgovinska udruženja.

Odobrićemo zahteve za povezivanje ovih organizacija ako odlučimo da: (a) veza nas ne bi učinila da izgledamo nepovoljno prema sebi ili prema našem akreditovanom preduzeću / pravnom licu; (b) organizacija nema negativne podatke sa nama; (c) korist od vidljivosti hiperveze nadoknađuje odsustvo hotela The Babe; i (d) veza je u kontekstu opštih informacija o resursima.

Ove organizacije mogu voditi do naše početne stranice pod uslovom da je veza: (a) ni na koji način ne obmanjuje; (b) ne podrazumeva lažno sponzorstvo, odobravanje ili odobrenje strane koja se povezuje i njenih proizvoda ili usluga; i (c) uklapa se u kontekst stranice sa koje se povezuje.

Ako ste jedna od organizacija navedenih u paragrafu 2 gore i želite da se povežete sa našim veb mestom, morate nas o tome obavestiti slanjem e-pošte hotelu The Babe. Molimo vas da uključite svoje ime, ime svoje organizacije, podatke za kontakt kao i URL vaše veb lokacije, spisak svih URL adresa sa kojih nameravate da se povežete na našu veb stranicu i spisak URL adresa na našoj veb lokaciji na koje biste želeli link. Sačekajte 2-3 nedelje za odgovor.

Odobrene organizacije mogu hipervezu do naše veb stranice na sledeći način:

 • Korišćenjem našeg poslovnog imena; ili
 • Korišćenjem jedinstvenog lokatora resursa koji je povezan sa; ili
 • Korišćenjem bilo kog drugog opisa našeg veb sajta koji je povezan sa tim ima smisla u kontekstu i formatu sadržaja na sajtu povezivačke strane.

Nijedna upotreba logotipa ili drugih umetničkih dela hotela Babe neće biti dozvoljena za povezivanje bez ugovora o licenci za zaštitni znak.

iFrames (Okviri)

Bez prethodnog odobrenja i pismenog odobrenja, ne možete stvarati okvire oko naših veb stranica koji na bilo koji način menjaju vizuelnu prezentaciju ili izgled naše veb stranice.

Odgovornost za sadržaj

Nismo odgovorni za bilo koji sadržaj koji se pojavljuje na vašoj veb lokaciji. Pristajete da nas zaštitite i zaštitite od svih potraživanja koja se pojavljuju na vašoj veb lokaciji. Nijedna veza ne bi trebalo da se pojavljuje na bilo kojoj veb lokaciji koja se može protumačiti kao kleveta, nepristojno ili kriminalno ili koja krši, na drugi način krši ili zagovara kršenje ili neko drugo kršenje bilo kojih prava trećih lica.

Vaša privatnost

приватности Molimo pročitajte Politiku privatnosti

Rezervacija prava

Zadržavamo pravo da zahtevamo da uklonite sve veze ili bilo koju određenu vezu do naše veb stranice. Odobravate da na zahtev odmah uklonite sve veze do naše veb stranice. Takođe zadržavamo pravo da usvojimo ove uslove i odredbe i to je politika povezivanja u bilo kom trenutku. Neprekidnim povezivanjem sa našom veb lokacijom pristajete na obavezu i poštovanje ovih odredbi i uslova povezivanja.

Uklanjanje veza sa naše veb stranice

Ako na bilo kom mestu nađete bilo kakvu vezu koja vređa iz bilo kog razloga, slobodno nas kontaktirajte i obavestite u bilo kom trenutku. Razmotrićemo zahteve za uklanjanje veza, ali nismo obavezni ili odgovoriti direktno vama.

Ne garantujemo da su podaci na ovoj veb lokaciji tačni, ne garantujemo njihovu potpunost ili tačnost; niti obećavamo da ćemo obezbediti da veb lokacija ostane dostupna ili da se materijal na veb lokaciji ažurira.

Povraćaj sredstava

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, The Babe hotel je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Izjava o odricanju odgovornosti

U maksimalnoj meri dozvoljenoj važećim zakonom, isključujemo sve izjave, garancije i uslove koji se odnose na našu veb stranicu i upotrebu ove veb stranice. Ništa u ovom odricanju odgovornosti neće:

 • ograničiti ili isključiti našu ili vašu odgovornost za smrt ili telesne povrede;
 • ograničiti ili isključiti našu ili vašu odgovornost za prevaru ili lažno predstavljanje;
 • ograničiti bilo koju od naših ili vaših obaveza na bilo koji način koji nije dozvoljen važećim zakonom; ili
 • isključiti bilo koju od naših ili vaših obaveza koje možda neće biti isključene prema važećem zakonu.

Ograničenja i zabrane odgovornosti postavljene u ovom odeljku i drugde u ovom odricanju odgovornosti: (a) podležu prethodnom pasusu; i (b) uređuju sve obaveze koje proizilaze iz izjave o odricanju odgovornosti, uključujući obaveze koje proizlaze iz ugovora, deliktom i zbog kršenja zakonske obaveze.

Sve dok se veb lokacija i informacije i usluge na veb lokaciji pružaju besplatno, nećemo biti odgovorni za bilo kakav gubitak ili štetu bilo koje prirode.

Scroll to Top

Exclusive Offer!

Book the Entire Hotel Today

Promotional Price!